Parempaa (työ)elämää

Henkilöstön työhyvinvointiin satsaaminen on tutkitusti investointi, joka kannattaa. Työhyvinvoinnin laadulla on selkeä yhteys organisaation tuottavuuteen ja tulokseen, asiakastyytyväisyyteen sekä henkilöstön vähäisempään vaihtuvuuteen, sairastavuuteen ja tapaturmiin.

Erilaiset tarpeet ja tilanteet sanelevat myös sen, millaisilla työtavoilla asiaan on parasta tarttua.

  • Työnohjaus on erinomainen menetelmä työn ja työyhteisön kehittämiseen, kun ollaan valmiita tarkastelemaan ja työstämään nykytilaa pitkäkestoisemmin, esim. 6 kk säännöllisen työskentelyn ajan.
  • Työyhteisösovittelu on pelastusrengas, kun työyhteisössä on ristiriita tai jännite, joka haittaa työtä tai työssä jaksamista. Sovittelu on tiivis ja tehokas prosessi, jonka ansiosta tilanne useimmiten paranee.
  • Valmennukset ja koulutukset ovat sopivia, kun halutaan saada isompi porukka kerralla ns. samalle kartalle esimerkiksi muutostilanteessa. Yhteisen valmennuksen ohella voidaan tarjota yksilöllistä sparrausta, jolloin vaikuttavuus paranee.
  • Lyhytterapia on oivallinen apu silloin kun voimavarat ovat vähissä ja syyt työkyvyn alenemiseen ovat moninaiset. Ihminen on kokonaisuus ja myös siviilielämän tapahtumat vaikuttavat työhyvinvointiin. Lyhytterapiassa jo muutamasta tapaamiskerrasta on apua.

Työnohjaus kehittää työtä ja edistää työhyvinvointia

Työnohjaus on työn merkityksellisyyden, työtapojen ja yhteistyön kehittämistä. Ohjauksen avulla haastavat tavoitteet tai tilanteet sujuvat paremmin.

Työnohjaajana olen sinulle ajattelun kumppani. Autan sinua tai tiimiäsi siinä, mikä on kulloinkin olennaista. Se voi olla esimerkiksi:

• Esimiehille apua haastavissa johtamistilanteissa
• Asiantuntijalle tukea työhyvinvointiin
• Tiimille eväitä parantaa yhteistyötään
• Henkilöstöhallinnolle sparraustukea päivänpolttavissa kysymyksissä

Työnohjauksen menetelminä ovat keskustelut, pohdintatehtävät sekä tarpeen mukaan myös välitehtävät, jotka edistävät toivottua muutosta arjessa. Keskustellaan tilanteestasi ja kartoitetaan yhdessä, mikä olisi paras keino edetä. Ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Lyhytterapia parantaa elämänlaatua ja hyvinvointia

Elämä on muutakin kuin työtä. Lyhytterapiassa elämäntilannettasi katsotaan kokonaisvaltaisesti. Saat matalalla kynnyksellä apua akuuttiin tilanteeseen. Parisuhteen ja vanhemmuuden haasteet, huoli läheisistä, epämääräinen alakulo ja ahdistus ovat esimerkkejä teemoista, joita lyhytterapiassa voidaan käsitellä. Lyhytterapeuttina autan sinua elämän solmukohdissa löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka vievät tilannettasi parempaan suuntaan.

Viisaat työnantajat tarjoavat henkilöstölleen lyhytterapiaa. Lyhytterapia on tutkitusti tehokas keino lisätä henkilöstön hyvinvointia, kun työpaikalla on oma työpaikkaterapeutti.

Keskustellaan tilanteestasi ja kartoitetaan yhdessä, mikä olisi paras keino edetä. Alkukartoituskeskustelu on maksuton ja voit vasta sen jälkeen päättää, aloitammeko yhteistyön. Ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan lisää!


Kirsi Valto
KM, organisaatiokonsultti
työnohjaaja (STOry), työyhteisösovittelija, ToToKo
sekä ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

kirsi@kirsivalto.fi
+358407676884