Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki 10 § (523/1999) ja EU:n tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)

Konsultointi- ja ohjauspalvelut Kirsi Valto, Y-tunnus 3010849-3, ylläpitää asiakasrekisteriä ja noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Kirsi Valto on yrityksen tietosuojavastaava.

Jos haluat tarkistaa tai poistaa tietosi rekisteristä, niin ota yhteyttä kirsi@kirsivalto.fi tai puh. 0407676884.

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hoito, yhteydenpito ja laskutus.

Rekisteriin kirjataan yhteystiedot: etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite ja laskutustiedot.

Rekisteriin liitettävät tiedot saadaan asiakkaalta asiakassuhteen syntyessä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena ovat tiedot liittyen laskutukseen ja taloushallintoon, jolloin yrityksen kirjanpitoa ylläpitävä yhteistyökumppani saa tarvittavat tiedot.

Asiakasrekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet on rajattu vain rekisterin ylläpitäjälle. Käytettävissä olevilla teknisillä ratkaisuilla estetään ulkopuolisten pääsy tiedostoihin. Tietomurron sattuessa rekisterin pitäjä informoi asiakkaita välittömästi ja tekee ilmoituksen tietosuojaviranomaiselle.

Asiakasrekisteri perustuu sopimukseen ja suostumukseen liittää yhteystiedot rekisteriin.