Palvelut

Työnohjaus edistää työhyvinvointia

Autan sinua sekä tiimiäsi tutkimaan, arvioimaan ja kehittämään työn perustehtävää ja työtapoja sekä työhyvinvointia edistäviä asioita.  Työnohjauksessa keskustellaan, tehdään harjoituksia sekä luodaan yhdessä uusia tapoja tehdä ja ajatella työtä.

Miten työnohjaus toteutetaan?

Työnohjaus voidaan toteuttaa joko yksilöohjauksena tai ryhmäohjauksena. Tyypillisesti ohjaus on 90 minuuttia kerrallaan ja noin kerran kuukaudessa. Usein sovimme asiakkaan kanssa aluksi 3-5 tapaamiskertaa ja arvioimme yhdessä sen jälkeen jatkotarpeet. Myös etätyönohjaukset videovälitteisesti toimivat varsin hyvin.

Työnohjaus ont aina ehdottoman luottamuksellista. Ohjauksesta ei laadita mitään raportteja eikä tietoja viedä mihinkään järjestelmiin. Ainoastaan asiakkaan laskutusta varten tarvittavat tiedot kerätään ja talletetaan.

Olisivatko ohjausklinikat teille sopiva tapa?

Työnohjausta voidaan tarjota työpaikalla myös klinikkatyyppisesti. Miten teille sopisi, että ohjaaja on esim. parina päivänä kuukaudessa työpaikallanne henkilöstön tavattavissa? Vähentäisikö se HR:n työkuormaa? Toisiko se lähijohtajille enemmän aikaa keskittyä substanssin johtamiseen? Kokemus on, että ohjausklinikka tarjoaa henkilöstölle neutraalin ajan ja paikan hengähtää sekä nähdä tilanne uudesta näkökulmasta. Vastaava toiminta on onnistuneesti toteutettu myös etänä.

Kaikki palvelut räätälöidään aina asiakaskohtaisesti. Voimme siis yhdessä rakentaa juuri sellaisen toteutuksen kuin teille on sopiva.  Keskustellaan tilanteesta ja kartoitetaan yhdessä, mikä olisi paras keino edetä. Ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Työyhteisösovittelu pelastaa työrauhan ja työkyvyn

Kaikissa työyhteisöissä on ristiriitoja. Viisaat työyhteisöt ottavat ne esille maton alle lakaisemisen sijaan. Koulutettu työyhteisösovittelija voi auttaa turvallisen ja oikeudenmukaisen prosessin avulla selvittämään konflikteja. Parhaimmillaan tämä voi pelastaa työyhteisön ilmapiirin, palauttaa työrauhan ja säästää työkyvyn menetyksiltä.

Miten työyhteisösovittelu toimii?

Yleensä minuun on yhteydessä huolestunut HR-asiantuntija tai esihenkilö. Hänen kanssaan käydään taustakeskustelu, jotta varmistetaan, että sovittelu on oikea työtapa.

Työyhteisösovittelun prosessi on napakka ja selkeä:

 • sovittelijan vetämä yhteinen noin tunnin mittainen alkuinfo kaikille, joita työyhteisösovittelu koskee
 • sovittelija tapaa kahden kesken kunkin osallisen (1h – 1,5h / hlö)
 • yhteinen sovittelijan johtama sovittelutapaaminen kaikkien kesken – tavoitteena on sopimuksen syntyminen
 • yhteinen sovittelijan johtama seurantatapaaminen kaikkien osallisten kesken, jossa arvioidaan sopimuksen toteutumista.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia auttaa näkemään vaihtoehtoja

Lyhytterapeuttina toimin kahdella tavalla.

Toimin työpaikkaterapeuttina asiakasorganisaatioissa tarjoten matalan kynnyksen keskustelupalvelua. Edistykselliset työpaikat hankkivat henkilöstölleen oman matalan kynnyksen paikan, jossa voi saada apua elämän huoliin ja haasteellisiin tilanteisiin. Nämä kysymykset eivät välttämättä johdu työstä, mutta vaikuttavat kyllä henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin. Kotona pitkään jatkunut hankala tilanne ei voi olla vaikuttamatta siihen, miten työssä jaksaa. 

Työnantajan tarjoamasta lyhytterapiasta on saatu loistavia tuloksia ja muun muassa sairauspoissaolot ovat vähentyneet radikaalisti. Työpaikkaterapeutin matalan kynnyksen palvelut voidaan toteuttaa myös etänä videovälitteisesti.

Toinen tapa toimia lyhytterapeuttina on auttaa yksityisasiakkaita. Autan sinua tarkastelemaan elämääsi kokonaisvaltaisesti ja löytämään tilanteeseesi parhaat tavat edetä. Lähestymistapani on ratkaisukeskeinen, jolloin keskitymme terapiatapaamisissa siihen, miten tilanteesi voisi parhaalla mahdollisella tavalla olla paremmin tulevaisuudessa. Keskustelujen lisäksi terapiaan usein kuuluu välitehtäviä, jotka auttavat toivotun muutoksen saavuttamisessa.

Miten lyhytterapia toteutetaan?

Yksityisasiakkaiden lyhytterapiatapaamisen kesto on joko 45, 60 tai 90 minuuttia.

 • 45 minuutin tapaamisen hinta on 70 €
 • 60 minuutin tapaaminen maksaa 90 €
 • 90 minuutin tapaamisen hinta on 124 €
 • Hintoihin lisätään alv 24 %

Tällä hetkellä tapaamiset ovat pääsääntöisesti etänä verkkoyhteyden avulla. Lähitapaamisia voidaan sopia erikseen.

Terapia on aina ehdottoman luottamuksellista. Lyhytterapiasta ei laadita mitään raportteja eikä tietoja viedä mihinkään järjestelmiin. Ainoastaan asiakkaan laskutusta varten tarvittavat tiedot kerätään ja talletetaan.

Keskustellaan tilanteestasi ja kartoitetaan yhdessä, mikä olisi paras keino edetä. Alkukartoituskeskustelu on maksuton ja voit vasta sen jälkeen päättää, aloitammeko yhteistyön. Ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Työyhteisö- ja esimiesvalmennus kehittävät koko porukkaa kerralla

Koko työyhteisön valmennuksessa tai oman esimiesporukan kesken voidaan edistää työpaikan ajankohtaisia asioita yhdessä. Strategia, arvot, toiminnan pelisäännöt ja hyvät työyhteisötaidot ovat yleisiä teemoja näissä valmennuksissa. Esimiesvalmennuksessa usein myös harjoitellaan valmentavaa johtamisotetta sekä hyvän työilmapiirin luomista. Sekä työyhteisön että esimiesten valmennusten teemat valikoituvat aina asiakkaan kanssa yhdessä suunnitellen eikä kahta samanlaista toteutusta ole.

Paikkansa on myös koulutuksilla, alustuksilla sekä heräteluennoilla

Toisinaan työyhteisöt haluavat ulkopuolisen asiantuntijan alustamaan keskustelua tai avaamaan heräteluennolla uusia näkökulmia heitä kiinnostaviin teemoihin. Suosittuja aiheita ovat esimerkiksi:

 • Työpaikan pelisäännöt etä-, läsnä-, ja hybridityössä
 • Työhyvinvoinnin edistämisen keinoja työpaikalla
 • Hyvä tiimi – parempi mieli
 • Rakentava vuorovaikutus ja yhteistyö tiimissä
 • Työyhteisön vaikeat tilanteet ja puheeksiottaminen
 • Toimeenpanon taito ja aikaansaaminen työhyvinvoinnin edistäjinä
 • Hyvän esimiestyön kulmakivet
 • Valmentava ote esimiestyössä

Palveluni muotoillaan aina asiakkaan kanssa yhdessä niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla tuo lisäarvoa asiakkaalle.
Keskustellaan tilanteesta ja kartoitetaan yhdessä, mikä olisi paras keino edetä. Ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan lisää!