Autan työyhteisöjä lisäämään työhyvinvointia. Siitä on merkittävää hyötyä sekä yksilölle, yhteisölle että organisaatiolle.

Työnohjaus ja coaching edistävät työhyvinvointia

Työnohjaajana ja coachina olen sinulle ja tiimillesi ajattelun kumppani. Autan sinua sekä tiimiäsi tutkimaan, arvioimaan ja kehittämään työn perustehtävää ja työtapoja sekä työhyvinvointia edistäviä asioita.  Työnohjauksessa ja coachingissa keskustellaan, tehdään harjoituksia sekä luodaan yhdessä uusia tapoja tehdä ja ajatella työtä.

Miten työnohjaus ja coaching toteutetaan?

Työnohjaus voidaan toteuttaa joko yksilöohjauksena tai ryhmäohjauksena. Tyypillisesti ohjaus on 90 minuuttia kerrallaan ja noin kerran kuukaudessa. Usein sovimme asiakkaan kanssa aluksi 3-5 tapaamiskertaa ja arvioimme yhdessä sen jälkeen jatkotarpeet. Myös etätyönohjaukset videovälitteisesti toimivat varsin hyvin.

Myös coaching voidaan toteuttaa joko yksilöohjauksena tai tiimiohjauksena. Yksilöcoaching kestää tyypillisesti myös 90 min kerrallaan. Tapaamisten tiheys ja määrä sovitaan aina tilanteen mukaan erikseen. Tiimicoachingissa sopivat ryhmäkoko on noin 4-7 henkilöä. Tapaaminen kestää 2-3 tuntia kerrallaan, noin kuukauden välein. Tapaamisten määrä sovitaan aina erikseen tilanteen mukaan.

Työnohjaus ja coaching ovat aina ehdottoman luottamuksellisia. Kummastakaan ohjauksesta ei laadita mitään raportteja eikä tietoja viedä mihinkään järjestelmiin. Ainoastaan asiakkaan laskutusta varten tarvittavat tiedot kerätään ja talletetaan.

Kaikki palvelut räätälöidään aina asiakaskohtaisesti. Voimme siis yhdessä rakentaa juuri sellaisen toteutuksen kuin teille on sopiva.  Keskustellaan tilanteesta ja kartoitetaan yhdessä, mikä olisi paras keino edetä. Ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia auttaa näkemään vaihtoehtoja

Lyhytterapeuttina toimin kahdella tavalla.

Toimin työpaikkaterapeuttina asiakasorganisaatioissa tarjoten matalan kynnyksen keskustelupalvelua. Edistykselliset työpaikat hankkivat henkilöstölleen oman matalan kynnyksen paikan, jossa voi saada apua elämän huoliin ja haasteellisiin tilanteisiin. Nämä kysymykset eivät välttämättä johdu työstä, mutta vaikuttavat kyllä henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin. Kotona pitkään jatkunut hankala tilanne ei voi olla vaikuttamatta siihen, miten työssä jaksaa. 

Työnantajan tarjoamasta lyhytterapiasta on saatu loistavia tuloksia ja muun muassa sairauspoissaolot ovat vähentyneet radikaalisti. Työpaikkaterapeutin matalan kynnyksen palvelut voidaan toteuttaa myös etänä videovälitteisesti.

Toinen tapa toimia lyhytterapeuttina on auttaa yksityisasiakkaita. Autan sinua tarkastelemaan elämääsi kokonaisvaltaisesti ja löytämään tilanteeseesi parhaat tavat edetä. Lähestymistapani on ratkaisukeskeinen, jolloin keskitymme terapiatapaamisissa siihen, miten tilanteesi voisi parhaalla mahdollisella tavalla olla paremmin tulevaisuudessa. Keskustelujen lisäksi terapiaan usein kuuluu välitehtäviä, jotka auttavat toivotun muutoksen saavuttamisessa.

Miten lyhytterapia toteutetaan?

Yksityisasiakkaiden lyhytterapiatapaamisen kesto on joko 45 tai 90 minuuttia. 45 minuutin tapaamisen hinta on 70 € + alv. 24%. 90 minuutin tapaamisen hinta on 100 € + alv. 24%. Vastaanottotilani sijaitsee Pasilassa.

Terapia on aina ehdottoman luottamuksellista. Lyhytterapiasta ei laadita mitään raportteja eikä tietoja viedä mihinkään järjestelmiin. Ainoastaan asiakkaan laskutusta varten tarvittavat tiedot kerätään ja talletetaan.

Keskustellaan tilanteestasi ja kartoitetaan yhdessä, mikä olisi paras keino edetä. Alkukartoituskeskustelu on maksuton ja voit vasta sen jälkeen päättää, aloitammeko yhteistyön. Ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Työyhteisö- ja esimiesvalmennus kehittää koko porukkaa kerralla

Koko työyhteisön valmennuksessa tai oman esimiesporukan kesken voidaan edistää työpaikan ajankohtaisia asioita yhdessä. Strategia, arvot, toiminnan pelisäännöt ja hyvät työyhteisötaidot ovat yleisiä teemoja näissä valmennuksissa. Esimiesvalmennuksessa usein myös harjoitellaan valmentavaa johtamisotetta sekä hyvän työilmapiirin luomista. Sekä työyhteisön että esimiesten valmennusten teemat valikoituvat aina asiakkaan kanssa yhdessä suunnitellen eikä kahta samanlaista toteutusta ole.

Yhteistyömme on sujunut erinomaisesti erilaisissa työnohjaus- ja koulutusprojekteissa. Kirsi on vastannut Syöpäjärjestöjen liki vuoden kestäneestä esimiesvalmennuksesta ja viestintäosaston työnohjauksesta. Esimiesvalmennus oli tasapainoisesti koottu paketti, joka tarjosi meille kiinnostavia luentoja ja innostavia ryhmätehtäviä. Viestintäosaston työnohjauksessa keskityimme uuden tiimirakenteen vahvistamiseen, mikä onnistui hyvin ja osallistujat antoivat runsaasti myönteistä palautetta Kirsin asiantuntevasta ja ammattitaitoisesta otteesta työnohjauksessa.

– Jaana Ruuth, viestintäjohtaja/ syöpäjärjestöt

Paikkansa on myös koulutuksilla, alustuksilla sekä heräteluennoilla

Toisinaan työyhteisöt haluavat ulkopuolisen asiantuntijan alustamaan keskustelua tai avaamaan heräteluennolla uusia näkökulmia heitä kiinnostaviin teemoihin. Suosittuja aiheita ovat esimerkiksi:

  • Työhyvinvoinnin edistämisen keinoja työpaikalla
  • Hyvä tiimi – parempi mieli
  • Rakentava vuorovaikutus ja yhteistyö tiimissä
  • Työyhteisön vaikeat tilanteet ja puheeksiottaminen
  • Toimeenpanon taito ja aikaansaaminen työhyvinvoinnin edistäjinä
  • Hyvän esimiestyön kulmakivet
  • Valmentava ote esimiestyössä

Palveluni muotoillaan aina asiakkaan kanssa yhdessä niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla tuo lisäarvoa asiakkaalle.
Keskustellaan tilanteesta ja kartoitetaan yhdessä, mikä olisi paras keino edetä. Ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan lisää!