Työotteeni on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen sekä käytännönläheinen. Uskon, että asiakkaalla itsellään on paras asiantuntemus omaan asiaansa. Minulla on taito auttaa häntä löytämään parhaat ratkaisut kulloiseenkin tilanteeseen.

Olen tehnyt pitkään töitä kädet savessa henkilöstön ja työyhteisöjen kehittämisen sekä henkilöstöjohtamisen parissa erilaisissa työyhteisöissä, sekä organisaatioiden sisäisenä kehittäjänä että ulkoisena konsulttina.

Työkokemus

 • Työvalmennus Futuuri Oy 2018-2019
 • Opetusalan Ammattijärjestö ry 2012-2018
 • Valtioneuvoston kanslia 2005-2012
 • Helsingin kihlakunnan poliisilaitos 2002-2005
 • EV-kehitysyhtiöt / Konsultointi Eero Voutilainen Oy 1999-2002
 • Helsingin yliopisto / Vantaan täydennyskoulutuslaitos / ODU 1995-1999
 • HYKS / henkilöstöhallinto 1995
 • Jyväskylän yliopisto / avoin yliopisto ja kasvatustieteen laitos 1994-1995

Työnohjaajana, konsulttina ja valmentajana vuosien aikana eri alojen yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Työdynamo Oy:n asiantuntijaverkostossa alihankkijana 2020 –

Henkilöstöjohdon ryhmä Henry ry:n teemaverkoston (Työnohjaus ja coaching) vetäjänä 2020 – ja Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) lehden Osviitan toimituskunnan jäsen 2020 –

Tutkinnot

 • Kasvatustieteen maisteri (KM)
 • Organisaatiokonsultti
 • Työnohjaaja (STOry)
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti