Kirsi

Miten minusta tuli paremman (työ)elämän kehittäjä?

Minua on aina kiehtonut ihminen, mieli, ajattelu ja tunteet. Miksi toimimme kuten toimimme? Miksi koemme tai ajattelemme asioista niin eri tavoin? Mitä ryhmissä tapahtuu? Mikä synnyttää muutosta? Mikä saa ihmiset toimimaan? Miten asioihin ja ihmisiin vaikutetaan?

Valmistumiseni jälkeen ensimmäinen työni oli ohjata oppimista. Ja sillä samalla tiellä olen edelleen. Vain tavat ja näkökulmat oppimisen ohjaamiseen ovat vaihtuneet. Työnohjaajana ja valmentajana sekä lyhytterapeuttina pyrin auttamaan asiakasta oppimaan. Oppimaan arvioimaan mennyttä, suuntaamaan uudelleen ja katsomaan asioita uudesta näkökulmasta.

Työelämän kehittämisen eri rooleissa olen toiminut koko työurani. Olen ohjannut, valmentanut, kouluttanut sekä johtanut isompia ja pienempiä ryhmiä. Ryhmien toiminnan logiikka ja muutoksen edistäminen ryhmissä tuli tutuksi mitä erilaisimmissa työtilanteissa. Pitkän HR-uran rinnalle alkoi terapeuttiopintojen aikana vähitellen kasvaa kiinnostus yksilön hyvinvoinnin kehittämiseen. Nykyisessä työssäni nämä näkökulmat yhdistyvät innostavalla tavalla.

Työtapa

Työotteeni on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen sekä käytännönläheinen. Uskon, että asiakkaalla itsellään on paras asiantuntemus omaan asiaansa. Minulla on taito auttaa häntä löytämään parhaat ratkaisut kulloiseenkin tilanteeseen.

Olen tehnyt pitkään töitä kädet savessa henkilöstön ja työyhteisöjen kehittämisen sekä henkilöstöjohtamisen parissa erilaisissa työyhteisöissä, sekä organisaatioiden sisäisenä kehittäjänä että ulkoisena konsulttina.

Toimin aktiivisesti erilaisissa verkostoissa. Olen asiantuntijakumppanina Evolv Oy:ssä. Lisäksi työskentelen Työdynamo Oy:n sekä OneCoach Oy:n asiantuntijaverkostoissa. Olen myös mukana Sanoma Media Finland Oy:n työnohjaajaverkostossa. Koulutusyhteistyötä teen Eduhouse Oy:n kanssa.

Olen mukana työnohjaajien ammattilehden Osviitan toimituskunnassa ja kirjoitan lehteen juttuja työnohjauksesta sekä työelämän erilaisista ilmiöistä.

Työkokemus

 • Konsultointi- ja ohjauspalvelut Kirsi Valto 2019- /yrittäjä, työyhteisövalmentaja, työnohjaaja
 • Työvalmennus Futuuri Oy 2018-2019 / valmentaja, työnohjaaja, yrittäjä
 • Opetusalan Ammattijärjestö ry 2012-2018 / hallinto- ja henkilöstöpäällikkö
 • Valtioneuvoston kanslia 2005-2012 / henkilöstön kehittämispäällikkö
 • Helsingin kihlakunnan poliisilaitos 2002-2005 / koulutuspäällikkö
 • EV-kehitysyhtiöt, Konsultointi Eero Voutilainen Oy 1999-2002 / konsultti, kouluttaja
 • Helsingin yliopisto, Vantaan täydennyskoulutuslaitos 1995-1999 / konsultti, kouluttaja
 • HYKS, henkilöstöhallinto 1995 / projektihenkilö
 • Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto ja kasvatustieteen laitos 1994-1995 / tunti- ja etäopettaja

Työnohjaajana, konsulttina ja valmentajana olen ollut vuosien aikana eri alojen yrityksissä, järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Tutkinnot

 • Kasvatustieteen maisteri (KM)
 • Organisaatiokonsultti
 • Työnohjaaja (STOry)
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
 • Ryhmä- ja tiimicoach
 • Työnohjaajien työnohjaaja (ToToKo)
 • Työyhteisösovittelija