Tuloksia

Työnohjaus antaa uutta näkökulmaa lähijohtamiseen ja asiantuntijatyöhön

Työnohjaus on erityisen tärkeää johtamistehtävässä ja psykososiaalisesti kuormittavassa työssä, esimerkiksi henkilöstöhallinnossa. Esihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä voi tuntea olevansa varsin yksin haasteellisten tilanteiden edessä. Työnohjaus tarjoaa paikan ja ajan pysähtyä ja pohtia ratkaisuja ammattilaisen kanssa.

Lähijohtaja saattaa pitää hyvän huolen tiiminsä työhyvinvoinnista, mutta väsyykin itse. Esihenkilöiden ja asiantuntijoiden työnohjaus heijastuu positiivisina muutoksina hyvin nopeasti koko työyhteisöön.

Lähijohtajia ja asiantuntijoita työnohjaan sekä ryhmissä että yksilöllisesti julkisella sektorilla, järjestöissä ja yrityksissä. Asiakkaita on kaikenlaisilta toimialoilta. Samat työelämän kysymykset pohdituttavat teknologia-alasta sote-alaan ja asiakaspalvelusta turvallisuusalaan.

Johtamis- ja työyhteisövalmennus rakentavat yhteistä ymmärrystä ja edistävät yhteisiä tavoitteita

Kaikki työyhteisöt ja jokainen esihenkilöryhmä hyötyy siitä, että aika ajoin pysähtyy arvioimaan nykytilannetta ja pohtimaan yhteisiä kehittämistä vaativia asioita. Valmennukset on usein koettu kauan kaivattuina yhdessä oppimisen foorumeina, joissa on voinut jakaa omia ajatuksiaan ja oppia toinen toisiltaan.

Johtamisvalmennuksia olen toteuttanut järjestöorganisaatioissa ja kuntayhtymissä. HR-yksiköiden valmennuksia olen tehnyt niin julkisella sektorilla kuin yrityksissäkin.

Lyhytterapia antaa välineitä käsitellä ja kohdata erilaisia elämän haastekohtia

Kaikilla ihmisillä on ajoittain elämässään käännekohtia, avaamattomia solmuja tai kriisejä. Näiden käsittelyyn ja voimavarojen löytämiseen sekä jaksamisen tukemiseen ratkaisukeskeinen lyhytterapia on oivallinen työkalu. Lyhytterapia on tehokasta ja vaikuttavaa. Jo muutaman tapaamiskerran jälkeen olotila ja tilanne on huomattavasti parempi.