Työnohjaus tai coaching esimiehille ja asiantuntijoille

Työnohjaus tai coaching on erityisen tärkeää esimiestehtävässä tai psykososiaalisesti kuormittavassa työssä, esimerkiksi henkilöstöhallinnossa. Esimies- ja asiantuntijatehtävissä voi tuntea olevansa varsin yksin haasteellisten tilanteiden edessä. Luottamuksellisia asioita ei voi välttämättä jakaa työkavereiden kanssa. Työnohjaajana ja coachina olen sinulle ajattelun kumppani.

Esimies saattaa pitää hyvän huolen tiiminsä työhyvinvoinnista, mutta väsyykin itse. Esimiesten ja asiantuntijoiden työnohjaus tai coaching heijastuu positiivisina muutoksina hyvin nopeasti koko työyhteisöön.

Ohjaajana Kirsi on ollut juuri oikeanlainen. Hän on hienosti antanut minulle tilaa jäsennellä asioitani ja kuitenkin rohkeasti johdattanut keskustelua ja ajatuksiani eteenpäin. Oman elämäni muutos sai voimaa vuoden aikana käydyistä säännöllisistä keskusteluista Kirsin kanssa.

– MInisteriön virkamies

Työnohjaus ja coaching voivat olla yksilöllistä tai ryhmäohjausta. Molemmat ohjausmuodot onnistuvat hyvin myös etäohjauksina.

Esimies- ja työyhteisövalmennus työpaikoille

Kaikki työyhteisöt ja jokainen esimiesryhmä hyötyy siitä, että aika ajoin pysähtyy arvioimaan nykytilannetta ja pohtimaan yhteisiä kehittämistä vaativia asioita. Valmennukset ovat usein kauan kaivattuja yhdessä oppimisen foorumeja, joissa voi jakaa omia ajatuksiaan ja oppia toinen toisiltaan.

Lyhytterapia avuksi erilaisissa elämänvaiheissa

Kaikilla ihmisillä on ajoittain elämässään käännekohtia, avaamattomia solmuja tai kriisejä. Näiden käsittelyyn ja voimavarojen löytämiseen sekä jaksamisen tukemiseen ratkaisukeskeinen lyhytterapia on oivallinen työkalu. Lyhytterapia on tehokasta ja vaikuttavaa. Jo muutaman tapaamiskerran jälkeen olotila ja tilanne saattaa olla huomattavasti parempi.

Kirsi on luotettava, empaattinen ja rohkaiseva rinnalla kulkija.

Kiitollisuudella AS. Kamppuri