Työnohjaus vie asioiden ytimeen

Työnohjaus antaa ajan ja paikan ääneen ajattelulle, ajatusten ihmettelylle ja keskustelulle. Keskustelu avaa uusia näkökulmia ja antaa mahdollisuuden tulla kuulluksi ja nähdyksi.

Työnohjausasiakkaat sanovat toistuvasti, että ilman työnohjausta he eivät todennäköisesti olisi päässeet työn ja sen tekemisen kehittämisessä omin avuin kiinni niihin kysymyksiin, joihin ohjauksessa päästään. Ollaan niin sanotusti asioiden ytimessä.

Uuden työotteen opettelua

Työnohjauksen fokuksessa on uuden opettelu suhteessa työhön, organisaatioon ja omaan rooliin. Erityisesti kun työnohjattava kamppailee jaksamisen ongelmien kanssa, tulee tarkasteluun myös vanhasta luopuminen.

Luopumisen tuskasta on kyse myös priorisoinnissa. Yhä useammassa ohjauksessa keskustelemme valtaisasta työmäärästä, joka ei ole enää hallinnassa. Uusia järjestelmiä, uusia projekteja, uusia kehittämiskohteita tulee, vaikka edellisetkään eivät ole vielä hoidossa. Mikä on riittävästi? Mikä on ykkösprioriteetti ja mikä on turhaa sälää? Miten johdan itseäni työssä?

Oman työn pohtiminen ohjatusti on aina hyödyksi. Jokaiselle tekisi hyvää katsoa välillä peiliin ja miettiä omaa suhtautumistaan asioihin

Työnohjaus tukee myös johtamista

Johtamistyö on vaativaa. Se on antoisaa, mutta ainakin ajoittain myös äärimmäisen kuormittavaa ja yksinäistä. Johto- ja esimiestehtävissä olevilla tulisi olla henkilökohtainen työnohjaaja tai coach. Ohjauksen tulisi olla säännöllinen osa johtamistyötä ja esimiehen itsensä kehittämistä.

Kuten viime vuonna vastaavaan ajankohtaan blogissani kirjoitin, valtaosa esimiehistä kyllä tietää, mitä tulisi tehdä ja mitä olisi hyvä välttää. Arjen johtamistilanteet kuitenkin vaativat usein nopeaa reagointia ja johtajan toiminta kumpuaa enemmän selkäytimestä kuin oppikirjoista. Uskon, että johtajan todellinen kasvaminen vaatii oman käyttäytymisen, motivaation, asenteiden ja uskomusten tutkimista sekä näistä tietoiseksi tulemista. Kaikkiin näihin työnohjauksessa on mahdollisuus syventyä.

Lisäksi työnohjaus on mahdollisuus huokaista, purkaa luottamuksella asioita ja ajatuksia, joita ei välttämättä voi puhua kenellekään muulle. Esimiehet ja HR ovat usein äärimmäisen yksin ja luottamukselliselle keskustelulle on todellinen tarve.

Parasta on ollut, että on päässyt puhumaan avoimesti ja luottamuksella kaikista asioista, jotka vaikuttavat elämään ja sitä kautta myös työhön.

Työnohjaus on kustannustehokas keino vähentää sairauspoissaoloja

Sairauslomapäivän keskihinnaksi Suomessa lasketaan noin 350 € per henkilö. Asiantuntija- ja esimiestehtävissä summa on korkeampiakin. Yhden henkilön yhden sairauslomapäivän hinnalla saa tiimille tai esimiehelle työnohjauksen.

Lapin yliopiston professori Marko Kesti joukkoineen on tutkinut työnohjauksen vaikutuksia tuottavuuteen. Tutkimukset osoittavat, että vuositasolla tulosparannusta on 500-1000 € per henkilö. Työnohjaus on siis kaikin puolin kannattava keino tukea työyhteisön hyvinvointia! Ylen uutinen työnohjauksen kustannushyödyistä

Valtakunnallinen työnohjauksen päivä

Ensi tiistaina 26.1. on kolmas valtakunnallinen Työnohjauksen päivä. Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) järjestää silloin kaikille työnohjauksesta kiinnnostuneille avoimen etätilaisuuden, jonka teemana on hyvä vuorovaikutus ja keskustelun merkitys työelämässä. Alustajana on psykologi Ilona Rauhala, joka on juuri kirjoittanut aiheesta myös kirjan ”Keskustelun voima”.  Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.